Menu

 Tajima DG Illustrator Extreme

hjg

Vyšívací software - úroveň Profesional 

Illustrator Extreme je úroveň pre vytváranie a editáciu vzorov a je určený predovšetkým pre tvorbu klasických výšiviek, ako sú logá a rôzne motívy. Je možné importovať bitmapové predlohy a následne ich digitalizovať s využitím grafických nástrojov a alebo trasovať jednotlivé farby obrázku na krivky, určovať toleranciu prechodu medzi jednotlivými farbami s využitím funkcie "AutoTrace". Illlustrator Extreme obsahuje všetkú grafickú funkcionalitu a silno podporuje ostatné grafické aplikácie, ako je CorelDraw a Adobe Illustrator. Illustrator Extreme ponúka možnosť aplikovať rôzne nastavenia na rôzne typy materiálov a dynamicky modifikovať vektorové súbory. Okrem dole uvedených funkcií a nástrojov obsahuje aj ostatné nástroje a funkcie nižších úrovní. Software je multijazyčný a je samozrejme dodávaný aj v českej jazykovej mutácii.

 

Postavený na platforme Tajima DG rozširuje kapacitu v oblasti tvorby klasických vzorov a zároveň poskytuje všetky potrebné funkcie a nástroje, ktoré užívateľ predpokladá. Illustrator Importuje a exportuje všetky základné typy vyšívacích formátov, tlačí výrobné príkazy, ponúka farebnicu nití. Pracovná plocha môže byť upravená podľa požiadaviek užívateľa.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pre grafickú aplikáciu Corel DRAW, pomocou ktorého je možné zlúčiť vyšívacie funkcie z DG a grafické funkcie z CorelDRAW do jedného produktu (Plug-in je obsiahnutý vo všetkých úrovniach produktovej rady TAJIMA DG). Grafické nástroje CorelDraw vrátane nástrojov TAJIMA DG/ML v jednom okne a jednej aplikácie). Pomocou tohoto systému je možné automaticky konvertovať krivky podľa zadaných parametrov na stehové segmenty a opačne. Výhodou sú nie len širšie možnosti importu a exportu, ale aj možnosť využitia nástrojov z oboch aplikácií v jednom vzore. Bližšie informácie CorelDraw Fusion

 

Tradičná metóda tvorby objektov

Pre tvorbu saténových a výplňových segmentov. Používa side-to-side (od strany ku strane) digitizačnú metódu, je možné tvoriť rovné aj zvlnené výplne. Konverzia na satin alebo výplň iba jedným klikom.   V systéme je to jediný nástroj s podporou staršej metódy tvorby kriviek. Ostatné nástroje sú postavené na platforme bezierovej krivky.

 

Import kriviek a TrueType Fontov

Umožňuje importovať krivky z CorelDraw a Adobe Illustratoru. Pokiaľ je grafická aplikácia inštalovaná na rovnakom počítači, je okrem importu podporovaná aj funkcia Kopírovať/Vložťt (CTRL+C a CTRL+V). Všetky TrueType fonty inštalované na PC je možné importovať (s podporou bezierovej krivky), prípadne ich automaticky konvertovať na ľubovolný stehový typ.  

 

Rovný steh

Vytvára segmenty bežného rovného stehu s  použitím nástroja "Rovný steh" alebo "Manuálny steh". K tvorbe segmentu je možné použiť rôzne typy módov ako je Bezier, Krivka, Rovné linky, Oblúky, Kružnice, Ručný režim a Vylepšená krivka.

 

Komplexná výplň

Rýchlo vytvára objekty vyplnené stehom s jedným sklonom stehovania. Je možné nastaviť štartovací bod, koncový bod a smer stehovania. 

 

Symboly

Nástroj pre prácu so symbolmi je veľmi užitočný v prípadoch, kedy je objekt (alebo skupina objektov)používaný opakovane. V takomto prípade je možné vybrané objekty uložiť do databázy a opakovane ich používať. Pri použití uloženého symbolu je možné nastaviť veľkost aj otočenie vytváraného symbolu jedným ťahom myši.

 

Steil

Tento nástroj slúži predovšetkým pre tvorbu kontúr a rámčekov. Z vytvorenej krivky vytvára saténový steh o konštantnej dĺžke stehu, ktorý je vždy kolmý na krivku. 

 

Editácia kriviek

Illustrator poskytuje nástroje pre jednoduchú editáciu prostredníctvom robustných nástrojov pre editáciu kriviek. Nástroje ako "Power copy" a "Power move" vykonajú viacej činností naraz ako je zmena veľkosti, otáčanie, zkosenie a ďalšie. Rychlý prístup na formulár vlastností poskytuje užívateľovi možnosť modifikovať rôzné vlastnosti stehov, ako je hustota, typ stehu, faba nite a podstehovania pre každý jednotlivý segment. Funkcia pre prehliadanie zobrazuje kód farby k segmentu a pomáha editovať vzor jednoducho a rýchlo. Nástroj "Správca objektov" zobrazuje informácie o kódoch farieb segmentov a typoch stehov. Je možné skrývať, zobrazovať, zamykať a editovať skupiny segmentov alebo segmenty samostatne. 3D náhľad poskytuje realistický náhľad vyšitého vzoru. Patentovaná technológia "Stehy na Krivky" umožňuje transformovať časť a alebo všetky stehy na vektory, a následne s nimi aj pracovať. 

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore