Menu

 Tajima DG Creator

hjg

Vyšívací software - základná úroveň  

Creator je základná úroveň pre vytváranie a editáciu vzorov určený predovšetkým pre tvorbu klasických výšiviek a editáciu hotových programov. Je možné importovať bitmapové predlohy a následne ich digitalizovať s využitím grafických nástrojov alebo trasovať jednotlivé farby obrázku na krivky, určovať toleranciu prechodu medzi jednotlivými farbami s využitím funkcie "AutoTrace". Creator podporuje aj prevody motívou z grafickej aplikácie Corel Draw s využitím plug-in CorelDraw Fusion. Creator ponúka možnosť aplikovať rôzne nastavenia na rôzne typy materiálov a dynamicky modifikovať vektorové súbory. Okrem dole uvedených funkcií a nástrojov obsahuje aj ostatné nástroje a funkcie nižších úrovní Tajima DG

 

Creator je navrhnutý predovšetkým ako nadstavba grafickej aplikácie CorelDraw a je určený pre všetkých užívateľov, ktorí majú s touto grafickou aplikáciou skúsenosti (napríklad reklamné agentúry). V takomto prípade sa užívateľ nemusí znovu učiť techniku práce s krivkami. Pre tieto účely využíva CorelDRAW. Pre doplnenie stehových parametrov využíva funkcionalitu DG. Software je multijazyčný a je samozrejme dodávaný aj v českej jazykovej mutácii.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pre grafickú aplikáciu Corel DRAW, pomocou ktorého je možné zlúčiť vyšívacie funkcie z DG a grafické funkcie z CorelDRAW do jedného produktu (Plug-in je obsiahnutý vo všetkých úrovniach produktovej rady TAJIMA DG). Grafické nástroje CorelDraw vrátane nástrojov TAJIMA DG v jednom okne a jednej aplikácie). Pomocou tohoto systému je možné automaticky konvertovať krivky podľa zadaných parametrov na stehové segmenty a opačne. Výhodou sú nie len širšie možnosti importu a exportu, ale aj možnosť využitia nástrojov z oboch aplikácií v jednom vzore. Bližšie informácie CorelDraw Fusion

 

Tradičná metóda tvorby vzorov

Pre tvorbu saténových a výplňových segmentov. Používa side-to-side (od strany ku strane) digitizačnú metódu, je možné tvoriť rovné aj zvlnené výplne. Konverzia na satin alebo výplň iba jedným klikom.   V systéme je to jediný nástroj s podporou staršej metódy tvorby kriviek. Ostatné nástroje sú postavené na platforme bezierovej krivky

  

Rovný steh

Vytvára segmenty bežného rovného stehu s  použitím nástroja "Rovný steh" alebo "Manuálny steh". K tvorbe segmentu je možné použiť rôzne typy módov ako je Bezier, Krivka, Rovné linky, Oblúky, Kružnice, Ručný režim a Vylepšená krivka.

 

 

Komplexná Výplň

Rýchlo vytvára objekty vyplnené stehom s jedným sklonom stehovania. Je možné nastaviť štartovací bod, koncový bod a smer stehovania.  

 

 

 

Satén

Rýchlo vytvára objekty vyplnené stehom s viacerými sklonmi stehovania. Je možné nastaviť štartovací bod, koncový bod a neobmedzený počet sklonov stehovania. Sklony stehovania je možné upravovať pomocou nástroja Uhlové Linky. 

 

Nástroj QuickDraw

Umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať krivky.   

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore