Menu

 Tajima DG Composer

hjg

Vyšívací software - texty a editácie  

Composer je základný editačný systém určený predovšetkým k programovaniu  nápisov alebo k úpravám a doplňovaniu nápisov pri už hotových programov. Vygenerované nápisy je možné ďalej upravovať a prípadne meniť jich tvar pomocou deformačných nástrojov. Nápisy sa vytvárajú s použitím integrovaných znakových sád, alebo pomocou importu TrueType Fontov. U TrueType Fontov je možné generovať automatické kontury saténovým alebo rovným stehom. Composer podporuje aj prevody motívovo z grafickej aplikácie Corel Draw s využitím plug-in CorelDraw Fusion.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pre grafickú aplikáciu Corel DRAW, pomocou ktorého je možné zlúčiť vyšívacie funkcie z DG a grafické funkcie z CorelDRAW do jedného produktu (Plug-in je obsiahnutý vo všetkých úrovniach produktovej rady TAJIMA DG). Grafické nástroje CorelDraw vrátane nástrojov TAJIMA DG/ML v jednom okne a jednej aplikácie). Pomocou tohoto systému je možné automaticky konvertovať krivky podľa zadaných parametrov na stehové segmenty a opačne. Výhodou sú nie len širšie možnosti importu a exportu, ale aj možnosť využitia nástrojov z oboch aplikácií v jednom vzore. Bližšie informácie CorelDraw Fusion

 

Tvorba textov

Základná inštalácia obsahuje viacej než 125 predprogramovaných sád písiem určených pre vyšívanie saténových nápisov. Nápisy je možné vytvárať podľa zadanej krivky, zvislo, do oblúka alebo do kruhu vrátane možnosti tvorby monogramov s dekoráciami.  Funkcia, ako je napríklad polomer oblúka, rozteč kružnice, je možné ľubovolne upraviť podľa potreby užívateľa.

 

 

 

 

Konverzia TrueType fontov na Satén

Software umožňuje automaticky konvertovať importované TrueType písma na Satény s automatickými sklonmi stehovania, komplexné výplne alebo kontúry.

 

 

Samostatná editácia znakov

Znakové sady umožňujú jednoduchú zmenu veľkosti, otočenia alebo zkosenia a to ako pre celý nápis, tak aj pre každý znak úplne nezávisle.

 

 

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore