Menu

 Librarian Server

hjg

Centrálna Databáza Librarian Server  

Tajima Librarian by Pulse

Databázia LIBRARIAN

je databázový systém určený pre centrálnu správu a archiváciu vzorov. Librarian je postavený na architektúre Klient/Server s využitím protokolu TCP/IP. Ako databáza je použitý Microsoft MS SQL Server. Toto riešenie je vhodné pre firmy s veľkou databázou programov, zjednodušuje archiváciu a vyhľadávanie vzorov podľa množstva parametrov. Výhodou je aj možnosť definície prístupových práv pre jednotlivých užívateľov databázy. 

 

Kategorizácia vzorov

Vzory sú efektívne kategorizované podľa mena vzoru, typu vzoru, mena zákazníka, uživateľsky definovaných skupín, atribútov vzoru (počet stehov, počet farieb, ID programátora,..) a vlastných polí definovaných samotným užívateľom.  

 

Súbor ako príloha

Informácie o vzore môžu byť doplnené obrázkom alebo textom. FAXové dokumenty a tabuľky môžu byť tiež priložené k danému vzoru.  Systém pracuje podobne ako dokumentačný systém. Jednotlivé dokumenty sa importují do databázy a sú priradené konkrétnemu vzoru. Tieto súbory je potom možné otvarať priamo z databázy prípadne vyexportovať späť na disk.

 

Podpora ostatných vyhľadávacích nástrojov 

Tajima Librarian by Pulse podporuje ODBC technológiu, ktorá umožňuje napojenie iných databázových systémov do centrálnej databázy Librarian Serveru. Pre príklad sú podporované databázy ako je MS ACCESS, Fox Pro, SQL, atď.

 

Odtiene nití

Databázový systém podporuje ukladanie kódu farby nite so vzorom. Všetky informácie o farbách je možné vytlačiť na Pracovnom liste - Worksheete.

 

Webové rozhranie

Použitím internetového komunikačního protokolu (TCP/IP) je umožnené sa pripojiť k serveru prostredníctvom lokálnej siete alebo INTERNETU viacej užívateľom súčasne. Všetky úrovne programovacieho software TAJIMA DG/ML by Pulse môžu slúžiť ako Tajima Librarian by Pulse klient.

 

Ďalšia z variant pripojenia k databázy je prístup prostrednictvom bežného internetového prehliadača. Pripojenie k databázy zajsťuje webové rozhranie s názvom I-Librarian (DotNet - IIS server). Internetový klient umožňuje nie len z databázy čítať, ale aj uploadovať ďalšie súbory, vyhľadávať, tlačiť a ďalšie. Pokiaľ sú užívateľovi pridelené práva iba k prehliadaniu, je možné týmto spôsobom na internete publikovať svoje vzory s anonymným prístupom alebo pre užívateľov s pridelenými právami. Náhľady jednotlivých vzorov na internete generuje priamo I-librarian modul.

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore