Menu

 Tajima DG ArtistPlus

hjg

Vyšívací software - úroveň Expert  

Artist Plus je úroveň software určená predovšetkým pre užívateľov s veľkými skúsenosťami v oblasti programovania vyšívacích strojov. Poskytuje užívateľom všetky grafické nástroje pre vytváranie zložitých vzorov vrátane možnosti využitia špeciálnych stehových efektov. Okrem rozšírenej funkcionality poskytuje všetku dostupnú funkcionalitu úrovne ILLUSTRATOR EXTREME a nižších. Software je viacjazykový a je samozrejme dodávaný i v českej jazykovej mutácii.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pre grafickú aplikáciu Corel DRAW, pomocou ktorého je možné zlúčiť vyšívacie funkcie z DG/ML a grafické funkcie z CorelDRAW do jedného produktu (Plug-in je obsiahnutý vo všetkých úrovniach produktovej rady TAJIMA DG). Grafické nástroje CorelDraw vrátane nástrojov TAJIMA DG v jednom okne a jednej aplikácie). Pomocou tohoto systému je možné automaticky konvertovať krivky podľa zadaných parametrov na stehové segmenty a opačne. Výhodou sú nie len širšie možnosti importu a exportu, ale aj možnosť využitia nástrojov z oboch aplikácií v jednom vzore. Bližšie informácie CorelDraw Fusion

 

Stehové efekty

Automatické Presahy

Funkcia automatických presahov je neoceniteľným pomocníkom pri programovaní delených saténových objektov, kde sa jedna krivka delí na niekoľko samostatných častí. Objekt môže byť samozrejme rozdelený na niekoľko samostatných častí pomocou virtuálnych deliacich liniek. Pokiaľ je aktivovaná funkcia automatických presahov, software sám vyhodnocuje problematické miesta a vytvára automatické stehové presahy, aby nedochádzalo k tvorbe medzier pri sťahovaniu materiálu v mieste stehovania. 

 

 

Editor plastických výplní

Editor plastických výplní

Editor plastických výplní slúži pre tvorbu, editáciu a správu systémových plastických výplní. V nižších úrovniach software TAJIMA DG obsahuje preddefinované štýly plastických výplní, v úrovni ARTIST PLUS je možné tieto výplne editovať prípadne vytvárať vlastné.

 

Radiálna Výplň

Nástroj radiálnych výplní umožňuje vytvárať objekty so špeciálnym efektom tak, že stehy vychádzajú od nastaveného stredu smerom von a rotujú po obvode objektov.

 

Profily hustot

Profily Hustôt

Pomocou nastavených profilov hustôt môžeme vytvárať objekty s variabilnou hustotou. Hustota môže byť generovaná vzostupne, zostupne, prípadne s vypuklým (konvexným) alebo vydutým (konkávním) efektom. V prípade kombinácie dvoch objektov s rôznym odtieňom použitej výplne je možné vytvárať zaujímavé efekty s farebnými prechodmi.

  

 

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhľadať

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobca vyšívacích strojov. Orientuje sa na vyšívacie stroje, software, príslušenstvo a vývoj nových technologií s cielom....

Vyšívací softwérPULSE Microsystems sa zaoberá vývojom software pre strojové vyšívanie a súvisiacich technologií ako je laser, flitrovanie, tamburovanie.…

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je svetovým leaderom v oblasti laserových zariadení pre rezanie a gravírovanie textilných materiálov jako aj špeciálnych mostových laserov....

Hore